Ședinţa Consiliului de Administraţie al UTM din 27 aprilie 2015

În şedinţa din 27 aprilie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM a examinat chestiunea privind formarea continuă a specialiştilor din domeniul construcţiilor la Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcţii ca factor determinant în asigurarea calităţii construcţiilor în condiţiile specifice ale R. Moldova.

Pe marginea acestui subiect și-au expus opiniile şefii de catedre S. Albu, L. Nistor-Lopatenco, conf. univ. I. Cobuşcean, decanul facultăţii V. Toporeţ, membrii consiliului N. Petrică, N. Mogoreanu,V. Dorogan, V. Amariei, președintele consiliului acad. I. Bostan.

Pornind de la premizele că RM este amplasată geografic într-un areal cu seisme frecvente, cu alunecări de teren, inundații și alți factori naturali ce afectează negativ exploatarea construcțiilor și pot pune în pericol siguranța vieții cetățenilor, un rol decisiv în asigurarea calității privind proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor revine specialiștilor licențiați în domeniu. Cu regret, Consiliul a constatat, că din diferite motive obiective și subiective, potențialul intelectual al facultății este puțin utilizat pentru formarea continuă a absolvenților facultății, față de această problemă nu manifestă interes nici ministerul de resort, agenții economici, administrațiile publice locale.

Întru depășirea situației create, Consiliul a propus: de pregătit o analiză amplă a situației cu propuneri concrete privind instruirea continuă a specialiștilor din toate verigile din construcții cu expedierea ei în adresa factorilor de decizie: Președinției, Guvernului, dar și ministerelor, care au tangență la această problemă; de organizat o întrevedere cu conducerea ministerului pentru a reitera organizarea în baza Facultății Cadastru, Geodezie și Construcţii a instruirii și atestării specialiștilor din veriga medie din construcții – verificatori de proiecte, responsabili tehnici, diriginți de șantier și experți tehnici atestați.

Consiliul a examinat Concepţia dezvoltării sistemului informaţional al UTM. Făcând o trecere în revistă a celor realizate pe parcursul a circa 15 ani, conf. univ.,dr. N. Secrieru, şef al Departamentului de Informatizare și Servicii Tehnice Informaționale (DISTI), a stipulat, că pentru organizarea eficientă a procesului de studiu şi ridicarea calităţii de pregătire a specialiştilor este necesară menținerea unui mediu informaţional universitar unic în baza tehnologiilor informaţionale avansate, mijloacelor multimedia şi a telecomunicaţiilor, fapt ce va duce la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor.

În acest context, dar și ținând cont de sugestiile expuse de membrii Consiliului Andronic, domnii V.Toporeț, V.Pogora, S. Andronic, N. Petrică, V. Dorogan, L. Bugaian, P.Todos, președintele consiliului acad. I. Bostan, Concepția propusă pentru anii 2015-2016 a fost acceptată și ea va conține activități menite: să lărgească accesul corpului profesoral și al studenților la informație; să perfecționeze sistemul de autentificare a utilizatorilor UTM, să modernizeze modulurile “Rectorat”, “Admiterea”, “Carnetul electronic”, “Circulația electronică a documentelor”; să extindă rețeaua informațională și să sporească eficientizarea deservirii utilizatorilor, să modifice organigrama și funcțiile DISTI în legătură cu diversificarea și sporirea volumului de lucru.

La capitolul “Diverse”, Consiliul a examinat un șir de chestiuni curente ce ţin de managementul UTM.

[av_gallery ids=’3795,3796′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-20lofm’]

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU