În după amiaza zilei de 27 aprilie curent, acad. I. Bostan, prof.univ. dr.hab., rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, însoțit de către Pavel Spânu, prorector pentru serviciul administrativ şi gospodăresc, a efectuat o vizită de lucru la șantierul de construcție a Centrului de Excelență în domeniul industriei ușoare, amplasat în Campusul Universitar Râşcani. Obiectul este construit la inițiativa rectorului din mijloacele extrabugetare ale UTM, fiind suplimentat cu mijloace financiare de USAID-Moldova și unii sponsori.

Dirigintele de șantier Isai Danu a raportat despre mersul lucrărilor de construcție, a scos în vileag impedimentele și obstacolele care ar putea compromite termenul de dare în exploatare a obiectului, a propus unele căi și soluții privind organizarea muncii și aprovizionare cu materiale de construcție, echipament și utilaj.

Odată cu punerea în funcțiune a Centrului, grație tehnologiilor moderne de instruire implementate aici, se vor îmbunătăți condițiile de pregătire fundamentală şi specială a absolvenților facultății la toate specialitățile privind elaborarea şi implementarea proiectelor artistice, constructive şi tehnologice ale noilor modele de produse; controlul calităţii pe flux de fabricaţie şi final al produselor; stabilirea şi menţinerea parametrilor tehnologici ai proceselor de fabricaţie; utilizarea raţională a resurselor implicate în procesul de producţie; însușirea unor abilități analitice și administrative, necesare managerilor începători. Totodată, Centrul va oferi posibilități foarte bune și pentru organizarea instruirii continue a cadrelor din ramura industriei ușoare a RM.

(Visited 6 times, 1 visits today)