În perioada 20-26 aprilie 2015 Catedra de Enologie de la Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a găzduit un grup de 17 specialişti din industria de producere a băuturilor alcoolice din Republica Belarus, care au audiat cursul „Teoria şi practica analizei organoleptice de pregătire a experţilor degustatori în domeniul evaluării calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice tari”.

Programul a inclus un set de prelegeri în oenologie privind componenţa chimică a strugurilor şi factorii care influenţează calitatea produselor vinicole, inclusiv gustul, aroma, buchetul şi culoarea, importanţa impactului materiei prime, utilajului, proceselor tehnologice şi microbiologice asupra calităţii produselor finite.

Un capitol aparte a fost dedicat pregătirii senzoriale a audienţilor. Ei au luat cunoştinţă de principiile metodologice de bază ale metrologiei senzoriale; aspectele fiziologice ale analizei senzoriale a vinului şi altor produse alcoolice obţinute prin metoda fermentării; etapele şi criteriile de clasificare a vinurilor; metodele de efectuare a degustaţiei.

Pornind de la premiza că degustatorul în vinificaţie practică o profesie aplicativă ce asigură securitatea alimentelor, 40 la sută din timpul rezervat cursurilor a fost repartizat activităţilor practice. În laboratoarele catedrei, sub îndrumarea profesorilor, audienţii au aplicat cunoştinţele teoretice, căpătând deprinderi de a determina pragul de percepere a gustului producţiei vinicole; de a stabili calităţile organoleptice şi particularităţile specifice ale tipurilor de vin şi distilate din struguri de viţă nobilă şi de hibrizi direct producători; de a efectua degustarea mostrelor conform standardelor şi normativelor tehnologice în vigoare a vinurilor albe, roze şi roşii, seci, demiseci, demidulci şi dulci, de desert, tari şi aromate, spumante, spumoase şi a celor peliculare de tip Heres, divinurilor şi altor distilate obţinute din struguri.

Cu unele opinii şi sugestii privind desfăşurarea cursurilor vine profesorul universitar, doctorul în ştiinţe – tehnice Anatol Balanuţă, şeful Catedrei de Enologie:

– Corpul profesoral al catedrei participă activ la instruirea continuă a specialiştilor din domeniu din RM. Dar de data acesta ne-au păşit pragul cu dorinţa să însuşească arta degustaţiei vinurilor colegii noştri de ramură din Belarus, care activează la diferite întreprinderi de producere, îmbuteliere şi desfacere a vinurilor şi altor băuturi alcoolice. Audienţii au ascultat cursuri teoretice, au avut aplicaţii practice şi au întreprins vizite de lucru la un şir de întreprinderi din industria vinicolă a ţării. La încheierea studiilor cursanţii au primit certificate internaţionale cu calificarea de expert în degustarea produselor vinicole. Instruind colegii din ţara prietenă, am urmărit cel puţin câteva obiective: să ridicăm pregătirea profesională a specialiştilor beloruşi; să-i familiarizăm cu succesele vinificatorilor moldoveni; dar şi să le demonstrăm potenţialul de exportare a producţiei vinicole autohtone, producţie ce corespunde celor mai severe standarde. De altfel, Belarus este unul din cei mai mari cumpărători ai vinurilor moldoveneşti şi prin pregătirea acestui lot de specialişti suntem siguri că va spori exportul de producţie vinicolă din RM în această ţară.

Solicitat de corespondentul nostru să-şi expună opinia despre instruire, cursantul Andrey Shaiko, inginer-şef adjunct al Întreprinderii de stat “Vitebsk Alcoholic Beverages Factory “Pridvin’e” a reiterat:

Din partea tuturor colegilor mei ţin să mulţumim organizatorilor şi corpului profesoral pentru prelegerile interesante, pentru cunoştinţele profunde ce ni le-au transmis şi pentru că în scurt timp au reuşit să ne iniţieze în arta degustării vinurilor. Suntem siguri că abilităţile deprinse şi cunoştinţele însuşite ne vor fi de mare folos în munca noastră cotidiană. Totodată certificatele ce le-am primit ne vor permite să activăm în calitate de experţi în domeniul degustării vinurilor. Şi nu în ultimul rând, fără îndoială că sejurul nostru în Moldova va impulsiona relaţiile de colaborare cu colegii din partea locului, va spori importul vinurilor şi divinurilor moldoveneşti pe piaţa belorusă, contribuind la dezvoltarea durabilă a ambelor ţări prietene.

(Visited 5 times, 1 visits today)