La Universitatea Tehnică a Moldovei au fost organizate, în premieră, cursuri de instruire a personalului medical, care utilizează în procesul de lucru dispozitive medicale pe bază de circuite microelectronice.

Pe 23 aprilie 2015, Ministerul Sănătăţii al RM a delegat la UTM şefi de subdiviziuni, medici şi asistente medicale în domeniul pediatriei din instituţiile medico-sanitare publice, Institutul Mamei şi Copilului, Spitalul clinic municipal de boli contagioase pentru copii din Chişinău, Spitalul clinic municipal Bălţi şi Spitalul raional Cahul, aceştia fiind găzduiţi de Catedra de Microelectronică şi inginerie biomedicală a Facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

Prof. univ., dr. Victor Şontea, şeful catedrei, preşedintele Societăţii de Inginerie Biomedicală din Moldova, a prezentat în faţa auditoriului prelegerea „Introducere în managementul tehnologiilor medicale”.

Conform planului de instruire, inginerul clinic Corneliu Pîslaru a prezentat caracteristicile tehnice, normele de îngrijire, întreţinere şi curăţare ale pulsoximetrului Radical-7, ce asigură monitorizarea noninvazivă a concentraţiei de oxigen, măsurarea frecvenţei pulsului şi determină indicele de perfuzie la pacienţi, şi ale aspiratorului Miniaspeed Battery Pro, destinat extragerii secreţiilor lichide traheale.

În continuare, inginerul clinic Valeriu Palii s-a oprit amănunţit asupra caracteristicilor tehnice, normelor de îngrijire, întreţinere şi curăţare ale pompei de infuzie Medima S, utilizată pentru administrarea de soluţii medicamentoase cu o precizie înaltă (intravenos, arterial, epidural sau subcutanat) cu 8 tipuri de seringă cu volumul de 5, 10, 30 sau 50 ml, în funcţie de volumul, timpul şi viteza prescrise de medic şi ale monitorului fiziologic Carescape 650, care asigură monitorizarea cu o precizie înaltă a parametrilor fiziologici ai pacienţilor la următoarele semnale vitale: electrocardiogramă, tensiune arterială, concentraţie de oxigen în sânge, temperatura corpului, respiraţie.

Audienţii cursurilor au avut parte de lucrări practice consistente cu aparatele studiate, au primit răspunsuri exhaustive la întrebări şi au participat la un sondaj feed-beck.

În lume circa 15 000 de producători de echipament medical înregistraţi pe piaţa mondială produc anual peste 10 000 de tipuri de dispozitive în valoare de $ 250 trilioane. În funcţie de gardul de complexitate, durata elaborării unui asemenea aparat este de 1-3 ani, iar peste 5-8 ani acesta este învechit moral, deoarece pe parcursul a 10 ani sunt înnoite circa 50% din metodele de tratament şi diagnostic.

În acest context prof.univ. dr. Victor Şontea a subliniat că necesitatea acestor cursuri este evidentă:

– Aşa cum un posesor de limuzină este în drept să urce la volan doar având permisul de conducere, la fel şi utilizatorii dispozitivelor medicale trebuie să dispună de permisele respective. Statisticile conturează următorul tablou al accidentelor cu echipamentul medical: 10% – din cauza defecţiunilor tehnice, 30% – strategiei inadecvate de întreţinere, iar 60% sunt consecinţele greşelilor comise de utilizatori. Pentru a utiliza corect, durabil şi eficient dispozitivele digitale, în condiţiile asigurării securităţii pacientului şi lucrătorului medical, este necesară promovarea în toate instituţiile medicale a unui management tehnologic adecvat. Aceasta înseamnă că trebuie planificate corect nevoile tehnologice pe instituţia medicală; procurate modelele potrivite, ele fiind instalate şi înzestrate cu consumabile şi exploatate în siguranţă; instruit personalul cu abilităţile necesare pentru a folosi corect acest echipament. Or ceea ce facem noi astăzi la cursuri, este instruirea personalului cu eliberarea certificatelor respective şi primii paşi în republică în vederea implementării acestui tip de management. De altfel, cursurile noastre au o valoare de 10 credite de educaţie medicală continuă seria MX-XV-53697-53732.

Absolvenţii primei promoţii în domeniul ingineriei biomedicale C. Pîslaru şi V. Palii au adus la cunoştinţa audienţilor acţiunile de utilizare a dispozitivelor medicale în conformitate cu normele recomandate de producător şi asigurarea exploatării lor eficiente, inclusiv îngrijirea şi curăţirea zilnică a echipamentului.

La întrebarea, care ar fi beneficiul acestor cursuri, prof. Victor Şontea a conchis:

–Normele în managementul tehnologiilor medicale asimilate în cadrul prelegerilor şi lecţiilor practice se vor solda cu: utilizarea optimă a dispozitivelor medicale şi reducerea cheltuielilor de menţinere a lor prin servicii adecvate interne în timp util; îmbunătăţirea calităţii procedurilor prescrise; reducerea erorilor utilizatorului. În încheiere vreau să subliniez, că necesitatea serviciilor pentru managementul tehnologiilor trebuie să merite aceeaşi recunoaştere ca şi necesitatea serviciilor farmaceutice…

Iar inginerul clinic Corneliu Pîslaru, şeful departamentului inginerie medicală şi metrologie, a menţionat:

Centrul nostru efectuează profilaxia echipamentului şi calibrarea acestuia în conformitate cu parametrii de exploatare preconizaţi de producători, asigură supravegherea exploatării corecte a dispozitivelor biomedicale din Institutul Mamei şi Copilului. Experienţa acumulată în institut ne arată că prin instruirea personalului s-ar putea obţine utilizarea a cel puţin 60 la sută din capacităţile dispozitivelor aflate în dotare. Recomandăm întregului efectiv de lucrători din ocrotirea sănătăţii din republică să treacă periodic cursuri de reciclare în problema exploatării dispozitivelor biomedicale.cursuri pentru medici

(Visited 27 times, 1 visits today)