Recent, în spaţioasa sală de expoziţii a Facultăţii de Urbanism şi Arhitectură a UTM a fost prezentat un original design-machetă al bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt (fragmentul central) din Chişinău.

Macheta are o lungime de 8 metri şi include toate criteriile corespunzătoare arterelor centrale ale marilor oraşe ale lumii. În acest scop au fost suspendate toate anexele, chioşcurile, panourile publicitare şi evidenţiate edificiile din „prima linie” de adiacenţă cu bulevardul – toate în dalba coloristică cântată în „Oraşul meu alb” de Eugen Doga.

La macheta dată au lucrat 41 de studenţi din a. IV, Arhitectură, timp de cca 4 luni. Fiecare model de edificiu a fost reprodus cu precizie maximă la scara respectivă cu ajutorul unui aparat de printare 3D dirijat de calculator. Tehnologia de printare 3D constă în topirea firului ABS încălzit cu ajutorul unui extrudor, modelând picătură cu picătură prototipul 3D prevăzut în machetă. Dispozitivul a fost furnizat de o firmă specializată în fabricarea unui asemenea tip de machete, condusă de studentul Alexandru Chişlari, care a participat nemijlocit la construirea machetei respective alături de alţi doi colegi ai săi – Andrei Ornoveţchi şi Oleg Copceac.

Mândri de discipolii lor, dnii Sergiu Tronciu, lector superior la specialitatea „Design urban”, şi Valeriu Lungu, decanul FUA, au doar cuvinte de laudă pentru avântul creativ al tineri arhitecţi în formare. Efortul lor presupune nu doar o „schimbare la faţă” a bulevardului central al capitalei noastre, ci şi influenţarea dispoziţiei pietonilor, care vor savura frumuseţea urbei din perspectiva arterei sale principale.

Spiritul creativ şi erudiţia tinerilor arhitecţi de la FUA au fost înalt apreciate şi de dnii Iurie Povar, preşedintele Uniunii Arhitecţilor, director general al Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi arhitecturii „Urbanproiect” din RM, Nistor Grozavu, viceprimarul municipiului Chişinău. În opinia lor, macheta arată atât succesele, cât şi lacunele arhitecturale înregistrate în timp pe bulevardul central al urbei, căutând un echilibru estetico-funcţional demn de peisajul arhitectural al unei capitale.

1 chisinau model 3D

(Visited 6 times, 1 visits today)