În raportul de dare de seamă pentru anii 2011-2014 prezentat pe 27 martie 2015 în cadrul celei de-a XIX-a sesiuni anuale a Asambleei AŞM activitatea Universităţii Tehnice a Moldovei a fost menţionată cu realizări excelente în cadrul a 58 de proiecte, inclusiv 25 instituţionale, 5 în programele de stat, 8 comune cu Germania, România, Ucraina, Belarus, 2 pentru tineri cercetători, 3 de transfer tehnologic etc.

Cu referire la UTM au fost menţionate cele mai relevante rezultate în domeniul cercetărilor fundamentale, cercetărilor aplicative în cadrul proiectelor instituţionale şi celor din programele de stat, inserate în culegerea lucrărilor ştiinţifice publicate şi titlurile de protecţie obţinute în 2014.

În domeniul cercetărilor fundamentale:

  • Elaborarea schemei acţiunii forţelor în angrenajul multiplicatoarelor de tip 2K-H şi K-H-V cu o roată dinţată centrală şi K-H-V cu două roţi centrale; stabilirea unei noi metode de obţinere a semifabricatului roţilor dinţate precesionale, a traseului tehnologic de prelucrare a acestora pentru o gamă largă de dimensiuni şi mecanisme cu transmisii multiplicatoare, diferenţiale şi variatoare; proiectarea documentaţiei tehnice a modelului experimental al multiplicatorului, fabricarea primei mostre şi testarea acesteia în condiţii de laborator.
  • Calculul termoelectric, conductibilităţii electrice şi termice electronice în cristale organice cvasi-unidimensionale de iodură de tetratiotetracena de tipul TTT2I3,constatându-se că aceste cristale deschid largi posibilităţi de aplicare ca element senzitiv în detectoare termoelectrice de radiaţie infraroşie.
  • Studierea stării excitonice, birefracţiei şi giraţiei în cristalele grupei AIIBIII2CIV4, AIIBV şi AIBIIICIV2 cu identificarea perspectivei de utilizare a acestora ca materiale în filtre optice.
  • Cercetarea modelului laserelor pe semiconductori cu mediu activ InGaN cu puncte cuantice cu feed-back optic şi demonstrarea relevanţei acestor lasere pentru utilizarea în sistemele optoelectronice de stocare a informaţiei.
  • Cercetarea structurilor nanotubulare de TiO2, condiţiilor tehnologice defabricare a nanotuburilor, sensibilităţii lor la hidrogen, amoniac, monoxid de carbon, dioxid de carbon cu posibilităţi ulterioare de producere a ghidurilor de undă, spliterelor, rezonatoarelor circulare şi altor structuri fotonice.

În domeniul cercetărilor aplicative în cadrul proiectelor instituţionale şi celor din programele de stat:

  • Elaborarea şi testarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea, diagnosticarea, procesarea,protecţia şi transmisiunea informaţiei în timp real; sistemului operaţional de cercetare a atitudinii şi dinamicii satelitului în condiţii de vid; conexarea într-o reţea digitală cu fibră optică a Centrului Naţional de Tehnologii Spaţiale, staţiei telemetrice, staţiei terestre cu antenă parabolică şi observatorul astronomic, care permite monitorizarea centralizată a tuturor acestor obiecte;
  • Realizarea unui nou procedeu de obţinere a nanostructurilor de MoO3, unui sistem şi a unui dispozitiv de măsurare a parametrilor microfirelor cu precizia de0,5 µm.
  • Fabricarea mostrelor de laborator ale sistemului automatizat de măsurare a caracteristicilor diodelor laser (tensiune, intensitate, capacitate, temperatură).
  • Realizarea unui sistem de iluminare a căminelor studenţeşti în baza diodelor superluminiscente, a unui complex fizioterapeutic multifuncţional, unui dispozitiv de iradiere a ţesuturilor vii „Biofoton”, unui dispozitiv complex de înregistrare şi prelucrare a semnalelor activităţii cardiace, a unei uscătorii în bază de pelete pentru fructe şi legume.

În culegerea lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute în 2014, potenţialul de cercetare al UTM este reprezentat cu 2 monografii; 7 manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice; 1 capitol într-o monografie internaţională (Nanotechnology: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. 2014); 25 articole în reviste cu factor de impact; 13 articole în publicaţii internaţionale; 20 articole în reviste naţionale recenzate; 153 teze ale comunicărilor la congrese şi conferinţe, inclusiv la 46 foruri internaţionale desfăşurate în Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Iaşi, Sibiu, Suceava, Timişoara, Paris, Palma de Mallorca, Madrid, Bremen, Kiev, Doneţk, Odessa, Sevastopol, Lvov, Minsk, Borisov, Moscova, Erevan etc.; 19 brevete de invenţii; 30 de rezultate ale cercetărilor la saloanele de inventică EUROINVENT-2014, INVENTICA-2014, INOVA-2014, PRO INVENT-2014, АRHIMEDE-2014,menţionate cu 29 medalii de aur, 3 de argint şi 17 diplome de menţiune.

(Visited 3 times, 1 visits today)