Burse de Excelenţă pentru doctoranzii UTM

În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1011 din 10.12.2014Cu privire la acordarea Bursei de Excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii)” deţinători ai acesteia pe anul 2015 au devenit şi 3 doctoranzi UTM-işti. Cu această ocazie, Academia de Ştiinţe a Moldovei a organizat o întrunire a doctoranzilor-bursieri, în cadrul căreia aceştia şi-au expus rezultatele ştiinţifice obţinute.

Fiodor Branişte, deţinător al Bursei de Excelenţă a Guvernului,specialitatea 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică, a. II. Tema tezei de doctorat: „Nanoarhitecturi bi- şi tridimensionale în baza GaN” (conducător ştiinţific: acad. Ion Tighineanu):

– În tematica de cercetare în cadrul doctoratului lucrez asupra obţinerii şi caracterizării nano-arhitecturilor în baza nitrurii de galiu, un material semiconductor, biocompatibil şi cu proprietăţi piezoelectrice pronunţate. Vreau să exprim sincere mulţumiri pentru modul de organizare a studiilor de doctorat într-un program interdisciplinar în cooperare cu Universitatea de Medicină din or. Hannover, Germania, susţinut financiar în baza unui program „sandwich” oferit de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD), unde am posibilitatea să realizez o parte din experienţe.

Ionel Sanduleac, deţinător al Bursei de Excelenţă a Guvernului,specialitatea 131.03. Fizică statistică şi cinetică, a. III. Tema tezei de doctorat: „Efectul interacţiunilor între lanţurile moleculare asupra proprietăţilor termoelectrice ale cristalelor nanostructurate TTT2I3(conducător ştiinţific: acad. Anatolie Casian):

– Până la ora actuală am reuşit să elaborez modelul fizic tri-dimensional (3D) complet pentru cristalele organice de tetrathiotetracene-iodide (TTT2I3). Am obţinut expresiile analitice generalizate pentru coeficienţii cinetici în cazul 3D. Am realizat modelarea numerică pentru: conductivitatea electrică, puterea termoelectrică, factorul de putere, conductivitatea termică electronică, factorul de calitate ZT, numărul Lorenz. În baza rezultatelor obţinute am stabilit criteriile de aplicabilitate ale modelelor 1D şi 3D şi am elaborat unele recomandări pentru realizarea experimentală şi producerea pe scară largă a dispozitivelor termoelectrice în baza cristalelor organice de TTT2I3.

Maxim Casian, deţinător al Bursei nominală „Sergiu Rădăuţanu”, specialitatea 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică, a. III. Tema tezei de doctorat: „Estimarea erorii de prelucrare cauzată de rigiditatea sistemului tehnologic la danturarea angrenajului precesional” (conducător ştiinţific dr., conf. univ. Sergiu Mazuru):

– Orice proces tehnologic de prelucrare produce erori, care au diferite cauze şi influenţe. În lucrarea mea de doctorat voi studia natura erorilor cauzate de rigiditatea sistemului tehnologic de rectificat roti dintate precesionale. Studiul va fi efectuat folosind metode matematice şi metode experimentale. Una din metodele matematice folosite, care şi-a demonstrat în ultimii ani eficacitatea şi valoarea practică este analiza cu elemente finite. La moment lucrez asupra părţii experimentale a tezei, si anume: elaborarea schemei principial corecte, care va fi folosită la măsurarea erorilor.

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU