- UTM - https://utm.md -

Marusic Galina – examinarea tezei de doctor

doctorat

Vineri, 24 aprilie 2015, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema: „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii  apelor.”

Autor: Galina Marusic,  lector superior, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conducător ştiinţific: Moraru Vasile, conf. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 15.00, aula 3-208, Facultatea C.I.M.

Secretarul Seminarului dr. conf. univ. Viorica Sudacevschi

(Visited 29 times, 1 visits today)