În vederea atragerii absolvenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei în activitatea didactico-ştiinţifică a UTM şi stimulării tinerelor cadre didactico-ştiinţifice, în şedinţa din 24 februarie 2015 Senatul UTM a aprobat o hotărâre cu privire la majorarea limitei de vârstă pentru categoria de angajaţi „tinere cadre didactice” de la 27 la 33 de ani inclusiv.

În acest sens, printr-un ordin al rectorului UTM, acad. Ion Bostan, a fost stabilit un supliment în mărime de 500 lei la salariul lunar al cadrelor didactice tinere (titulare) de la toate cele 9 facultăţi ale UTM.

Astfel, 127 de cadre didactice tinere cu vârsta până la 33 de ani de la diferite facultăţi/catedre ale UTM vor beneficia de un adaos salarial stimulativ în valoare de 500 de lei la salariul lunar.

(Visited 3 times, 1 visits today)