În ședința din 28 aprilie 2015 Senatul UTM a examinat chestiunea privind realizarea programelor de management pentru anii 2010-2015 și planurile de dezvoltare ale Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) și Facultății de Cadastru, Geodezie şi Construcţii (FCGC), audiind informațiile prezentate de către decanii celor două facultăți – conf. univ. dr. Vasile Cartofeanu (FIMIT) și conf. univ. dr. Victor Toporeț (FCGC).

Citește mai mult

Viorel BostanÎn baza Hotărîrii Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. AT- 2/2 din 09 aprilie 2014 privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014” şi în temeiul art. 7, lit. (a), (c) şi art. 3, lit. (b) al Regulamentului de organizare  şi desfăşurare  a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-5/2 din 05 iulie 2010, a fost desemnat în calitate de laureat al concursului menţionat dl Viorel BOSTAN, dr. hab., prof. univ.

Citește mai mult

În cadrul ediției a V-ea a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului – 2014”, organizat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), au fost nominalizate 12 teze de doctorat de excelenţă în domeniile: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii. Printre laureaţi sunt și 2 reprezentanți ai Universităţii Tehnice a Moldovei.

Citește mai mult

În şedinţa din 27 aprilie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM a examinat chestiunea privind formarea continuă a specialiştilor din domeniul construcţiilor la Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcţii ca factor determinant în asigurarea calităţii construcţiilor în condiţiile specifice ale R. Moldova.

Pe marginea acestui subiect și-au expus opiniile şefii de catedre S. Albu, L. Nistor-Lopatenco, conf. univ. I. Cobuşcean, decanul facultăţii V. Toporeţ, membrii consiliului N. Petrică, N. Mogoreanu,V. Dorogan, V. Amariei, președintele consiliului acad. I. Bostan.

Citește mai mult

În după amiaza zilei de 27 aprilie curent, acad. I. Bostan, prof.univ. dr.hab., rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, însoțit de către Pavel Spânu, prorector pentru serviciul administrativ şi gospodăresc, a efectuat o vizită de lucru la șantierul de construcție a Centrului de Excelență în domeniul industriei ușoare, amplasat în Campusul Universitar Râşcani. Obiectul este construit la inițiativa rectorului din mijloacele extrabugetare ale UTM, fiind suplimentat cu mijloace financiare de USAID-Moldova și unii sponsori.

Citește mai mult

Pe 16 aprilie 2015 în campusul Râşcani al UTM a fost organizată, tradiţional, Ziua uşilor deschise pentru elevii claselor absolvente din licee, colegii, şcoli medii și şcoli profesionale.

Aula Mare a Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a fost arhiplină de elevi și părinți, dornici de a afla cât mai multe despre posibilitatea continuării studiilor la cea mai mare forjerie de cadre inginerești din țară, ce are o istorie glorioasă de peste jumătate de secol.

Citește mai mult

  1. Cu privire la aprobarea membrilor Consiliului Școlii Doctorale și a Coordonatorilor Centrelor de Doctorat
  2. Despre aprobarea proiectului Regulamentului privind constituirea Consiliului pentru dezvoltare strategică a UTM
  3. Constituirea Consiliului științific al UTM
  4. Realizarea programului de management a facultății FIMIT pentru anii 2010-2015, planurile de dezvoltare a facultății

Ești un student creativ sau unul ce vede viața în cod? Cu venirea primăverii simți nevoia de o provocare, dar nici una nu este demnă de tine? Cauți o oportunitate de a-ți demonstra ingeniozitatea? Atunci Creative Lab este competiția la care trebuie să fii prezent!

Anul aceasta BEST Chișinău a pregătit 2 probe diferite pentru a satisface nevoile oricărui magician de laptop: Design și Coding. Strânge-ți echipa din 2-5 prieteni și demonstrați-ne în 24h că sunteți cei mai buni.

Citește mai mult

La Universitatea Tehnică a Moldovei au fost organizate, în premieră, cursuri de instruire a personalului medical, care utilizează în procesul de lucru dispozitive medicale pe bază de circuite microelectronice.

Pe 23 aprilie 2015, Ministerul Sănătăţii al RM a delegat la UTM şefi de subdiviziuni, medici şi asistente medicale în domeniul pediatriei din instituţiile medico-sanitare publice, Institutul Mamei şi Copilului, Spitalul clinic municipal de boli contagioase pentru copii din Chişinău, Spitalul clinic municipal Bălţi şi Spitalul raional Cahul, aceştia fiind găzduiţi de Catedra de Microelectronică şi inginerie biomedicală a Facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

Citește mai mult

În perioada 20-26 aprilie 2015 Catedra de Enologie de la Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a găzduit un grup de 17 specialişti din industria de producere a băuturilor alcoolice din Republica Belarus, care au audiat cursul „Teoria şi practica analizei organoleptice de pregătire a experţilor degustatori în domeniul evaluării calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice tari”.

Citește mai mult