În ziua de 30 martie 2015, Consiliul de Administraţie al UTM, sub preşedinţia dlui acad. Ion Bostan, rectorul UTM, s-a întrunit într-o şedinţă în deplasare şi a examinat la faţa locului o informaţie privind rezultatele cartografierii Colegiului Tehnic şi unele măsuri de ameliorare a activităţii acestei instituţii, prezentată de dl Dumitru Vengher, directorul colegiului.

Reieşind din faptul că instituţia este subdiviziune structurală a UTM, rectorul Ion Bostan, prorectorii Petru Todos, Valentin Amariei, Larisa Bugaian, Pavel Spânu, alţi membri ai consiliului şi-au exprimat opinia pe marginea subiectului discutat şi au făcut propuneri utile cu privire la elaborarea şi implementarea unui plan de extindere a relaţiilor de colaborare dintre facultăţile de profil, biblioteca UTM şi colegiu, organizarea şi eficientizarea procesului instructiv-educativ, argumentarea oportunităţii extinderii nomenclatorului de specialităţi pentru pregătirea specialiştilor din veriga medie în conformitate cu solicitările pieţei muncii şi necesităţile industriei RM, consolidarea şi reabilitarea bazei tehnico-materiale a instituţiei, îmbunătăţirea conlucrării cu agenţii economici în vederea desfăşurării în condiţii optime a practicii şi angajării absolvenţilor în câmpul muncii ş.a.

Consiliul a examinat chestiunea „Cu privire la organizarea ediţiei a V-a  a Expoziţiei lucrărilor de creaţie a studenţilor „Creaţia deschide Universul”, care va fi inaugurată la 8 mai 2015, de Ziua Europei, în Centrul de Excelenţă al UTM. O informaţie amplă despre activităţile preconizate în această zi au informat dnii V. Amariei, prorector, V. Reşitco, decan FTMIA, V. Bulgaru, decan FIU.

Pe marginea subiectelor examinate Consiliul de administrare a aprobat hotărârile corespunzătoare.

(Visited 1 times, 1 visits today)