În 2014, după evaluarea internă a tuturor programelor de licenţă şi master, desfăşurată de Departamentul de Management al Calităţii, administraţia UTM a dispus iniţierea procedurilor de evaluare externă a programelor de studii în vederea acreditării acestora de către agenţiile europene de asigurare a calităţii. Primul program de studii evaluat la nivel european a fost Electromecanica, derulat la Catedra Electromecanică şi Metrologie (CEM).

În perioada 26-27 ianuarie 2015 UTM a fost vizitată de o echipă de evaluare internaţională a Agenţiei Germane de Evaluare şi Acreditare a Programelor de Studii (AQAS). Timp de două zile membrii echipei, specialişti din domeniul ingineriei electrice (profesori universitari, angajatori, studenţi din Germania, Lituania, România) au luat cunoştinţă de baza materială şi didactică a CEM, s-au întâlnit cu cadrele didactice, angajatori, absolvenţi, studenţi, evaluând Programul de licenţă „Electromecanica” şi activitatea CEM în baza standardelor şi liniilor directoare de asigurare a calităţii în învăţământul superior elaborate de Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA). Evaluatorii externi au apreciat înalt profesionalismul, dedicaţia cadrelor didactice şi au formulat un şir de recomandări, care se vor regăsi în planurile de activitate a managementului catedrei şi a celui universitar.

În acest an urmează a fi supuse evaluării externe de către AQAS şi alte două programe de studii – „Geodezie, topografie şi cartografie” şi „Ingineria produselor textile şi din piele”.

O altă filieră în vederea evaluării externe şi acreditării programelor de studii o constituie Programele de studii „Drept” (licenţă) şi „Drept Patrimonial” (master). Primul dintre acestea a fost supus evaluării externe în 2014 de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Cel de-al doilea urmează să fie evaluat în 2015 de Agenţia Estoniană de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (EKKA).

(Visited 3 times, 1 visits today)