Potrivit noilor acte normative în domeniu, Doctoratul – treapta III a învăţământului superior, îşi schimbă accentul de pe obiectivul „de înaltă prestanţă şi prestigiu” pe „necesitate vitală pentru cariera cadrelor didactice universitare”.

De exemplu, noul Cod al Educaţiei în Art.132, alin.1 stipulează: „pentru deţinerea în învăţământul superior a unei calificări de cel puţin 7 ISCED sunt necesare studii superioare de master”. Iar pentru „ocuparea unei funcţii ştiinţifico-didactice în învăţământul superior este necesară deţinerea unei calificări de nivelul 8 ISCED – studii superioare de doctorat” (alin.3). Mai mult. În Art.155 se stipulează: „Contractele individuale de muncă ale persoanelor care la 1 septembrie 2018 ocupă funcţii ştiinţifico-didactice în instituţii de învăţământ superior fără îndeplinirea condiţiei prevăzute în Art.132 alin.3 încetează de drept. Constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face de către rectorul instituţiei şi este adusă la cunoştinţă persoanei respective în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.”

În contextul noului Cod al Educaţiei, Senatul UTM a decis de a elabora mai multe acte interne privind activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie. În scopul stimulării finalizării şi susţinerii tezei de doctorat a fost aprobat un Regulament pentru competitorii cu termen depăşit de studii de doctorat, cadre didactice ale UTM cu teza finalizată la nivel de 70-80%. 6 competitori beneficiază de aceste condiţii: 3 au avut concediu pe jumătate de an şi au susţinut tezele în ianuarie 2015; aţii 3 – concediu de un an, având sarcina să susţină teza la mijlocul anului 2015. În a.u. 2013-2014 au fost susţinute 12 teze de doctor în ştiinţe şi 5 de doctor habilitat.

Astăzi la UTM 97 de profesori şi conferenţiari (43 doctori habilitaţi şi 54 doctori în ştiinţe) sunt abilitaţi cu dreptul de a pregăti cadre prin doctorat în calitate de conducători şi consultanţi. În cadrul Şcolii Doctorale de Inginerie îşi fac studiile 125 doctoranzi, 38 din ei fiind înmatriculaţi în toamna anului 2014.

(Visited 10 times, 1 visits today)