Pe 17 martie 2015, prin convocarea primei şedinţe (de constituire) a Senatului Studenţesc al UTM, a fost deschisă o nouă filă în autoguvernarea studenţească. Şedinţa a fost prezidată de dl Anatol Alexei,conf., dr., preşedinte al Consiliului Sindical al studenţilor UTM.

Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Studenţesc (SS) al UTM a fost prezentat de studentul Vadim Sârghii. După care a fost audiat raportul Comisiei de validare a membrilor SS, prezentat de studenta Emanuela Spânu. Reprezentaţii facultăţilor aleşi în Senat au confirmat legitimitatea alegerilor şi au aprobat constituirea Senatului în număr de 101 membri – câte 11 persoane de la fiecare facultate şi, din oficiu, preşedintele Consiliului Sindical Studenţesc al UTM şi preşedintele organizaţiei studenţeşti BEST-Chişinău.

După aprobarea Regulamentului SS, care urmează să fie validat de Senatul UTM, s-a purces la alegerea preşedintelui SS. Au fost propuse 4 candidaturi, dintre care una s-a retras. La tribună au fost invitaţi toţi cei trei candidaţi: Vadim Sârghii,Emanuela Spânu, Alexandru Negru. Ei au identificat mai multe probleme, în soluţionarea cărora intenţionează să se implice activ: schimbarea utilajului vechi din unele laboratoare; ameliorarea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti; instruirea studenţilor din structurile de autoguvernare studenţească; soluţionarea triadei: activitate obştească-credite-bursă pentru studenţii care practică activităţi de voluntariat etc.

Prezent la şedinţă, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a menţionat că autoguvernarea studenţească este o verigă foarte importantă în acordarea studiilor de calitate.

– Aceasta permite să vă încadraţi în domenii conform specialităţii şi, astfel, să aveţi un viitor pe potriva aşteptărilor. Ne dorim o participare constructivă, cât mai activă a studenţilor în actul decizional al Senatului UTM, în monitorizarea executării deciziilor adoptate de administraţia UTM, îmbunătăţirea condiţiilor de trai. De asemenea, aţi putea să vă implicaţi în managementul universitar, ameliorarea conţinutului programelor de studii, să acumulaţi experienţă de activitate socială, să vă formaţi calităţi de cetăţeni activi. Căci peste câţiva ani dvs. veţi asigura viitorul ţării, activând în calitate de manageri, funcţionari, actori politici, deputaţi de toate nivelurile, a menţionat rectorul Bostan.

În rezultatul scrutinului, prin vot deschis, cu 52 voturi pro preşedinte al Senatului Studenţesc a fost alesVadim Sârghii, a. II, FEIE. În calitate de vicepreşedinte a fost aleasă Margareta Pochin, a. II, FIMET. Funcţia de secretar executiv i-a revenitTatianei Osipov, a. I, FIU.

Totodată, au aleşi conducătorii departamentelor din cadrul SS: Andrei Rotari – Formare profesională; Olga Cristian – Relaţii cu publicul; Dan Roşu – Cultură, agrement, turism, sport; Florin Golovaci – Educaţie; Alina Brânza – Social; Marina Cemberji – Cercetare şi inovare; Victoria Munteanu – Relaţii externe.

În conformitate cu Regulamentul, în componenţa Biroului SS intră 21 de persoane, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul executiv ai SS, şefii de departamente, preşedintele CSS al UTM, reprezentantul BEST-Chişinău şi 9 preşedinţi ai Consiliilor studenţeşti de la facultăţi. Senatul a confirmat candidaturile celor 20 de membri ai Biroului (funcţia de preşedinte al CS FEIE este vacantă): Vadim Sârghii, FEIE, preşedinte; Margareta Pochin,FIMET, vicepreşedinte; Tatiana Osipov,FIU, secretar executiv; Andrei Rotari,FCGC; Olga Cristian,FCIM; Dan Roşu,FEIE; Florin Golovaci,FIEB; Alina Brânza,FIMIT; Marina Cemberji,FTMIA; Victoria Munteanu,FIU; Anatol Alexei, preşedinte CSS UTM; Andrei Căpăstru, BEST-Chişinău; Irina Rebenja,FIEB; Vasile Damean,FIMIT; Simion Ţurcanu,FCIM; Gheorghe Vasiliev,FUA; Alexandru Negru, FIMET; Rodion Mamolea, FCGC; Valentina Budu, FIU; Emanuela Spânu, FTMIA.

Senatul studenţesc şi structurile constituite sunt alese pentru o perioadă de 2 ani. Toate materialele privind autoguvernarea studenţească vor fi plasate pe portalulutm.md al UTM.

La şedinţă a participat şi a luat cuvântul conf. univ., dr. Valentin Amariei, prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale al UTM.

(Visited 11 times, 1 visits today)