Acad. Ion Tighineanu, directorul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor al UTM, prim-vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, savant cu renume mondial în domeniul nanotehnologiilor, a consemnat vârsta de 60 de ani şi peste 40 de ani de muncă în cercetare cu o prelegere publică inedită, „Nanotehnologiile schimbă lumea”, pe care a susţinut-o în faţa unui select auditoriu – rectori ai universităţilor, membri ai AŞM, directori de institute de cercetare, cercetători, numeroşi oaspeţi din ţară şi de peste hotare, la 23 martie 2015.

În prelegerea prezentată omagiatul a făcut o sinteză a numeroaselor sale lucrări ştiinţifice, îmbinate armonios cu unele amintiri din perioada activităţii în conducerea Universităţii Tehnice şi Academiei de Ştiinţe, activitate consacrată pe deplin ştiinţei şi managementului acesteia. Totodată, savantul a ţinut să sublinieze importanţa nanotehnologiilor atât sub aspect teoretic, cât şi a impactului acestora asupra omenirii, referindu-se la istoria nanotehnologiilor, primele iniţiative nanotehnologice, dar şi la probleme de actualitate, cum ar fi problema energetică, încălzirea globală, combaterea maladiilor, securitatea alimentară etc.

La eveniment a participat şi un grup de cercetători de la UTM – membri ai Asambleei, iar acad. Ion Bostan, prof. univ., dr. hab., rectorul UTM, a rostit două alocuţiuni de salut: din partea rectorilor din RM şi a Secţiei Ştiinţe inginereşti şi tehnice.

O amplă relatare de la eveniment însoţită de o galerie foto poate fi accesată pe:

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=6682&new_language=0

http://www.asm.md/?go=photo_gallery&case=388&new_language=0

(Visited 7 times, 1 visits today)