- UTM - https://utm.md -

Programe noi de recalificare profesională

În temeiul informaţiei prezentate de către dl Valentin Amariei, conf. univ., dr., prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, în şedinţa din 24 martie 2015 Senatul UTM a aprobat planurile de învăţământ şi programele cursurilor de formare continuă pentru recalificarea profesională la specializările „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” şi „Ingineria sistemelor de alimentaţie cu carburanţi a vehiculelor” cu admitere în baza studiilor superioare; perfecţionarea specialiştilor în domeniul „Evaluarea bunurilor imobile”; perfecţionarea experţilor degustatori ai produselor alimentare.