În temeiul informaţiei prezentate de către dl Valentin Amariei, conf. univ., dr., prorector pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale, în şedinţa din 24 martie 2015 Senatul UTM a aprobat planurile de învăţământ şi programele cursurilor de formare continuă pentru recalificarea profesională la specializările „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” şi „Ingineria sistemelor de alimentaţie cu carburanţi a vehiculelor” cu admitere în baza studiilor superioare; perfecţionarea specialiştilor în domeniul „Evaluarea bunurilor imobile”; perfecţionarea experţilor degustatori ai produselor alimentare.

(Visited 5 times, 1 visits today)