De-a lungul anilor la facultate s-a încetăţenit un sistem bine chibzuit privind conlucrarea corpului profesoral cu agenţii economici din ţară şi de peste hotare. Beneficiari ai acestor relaţii sunt, în primul rând, studenţii care îşi desfăşoară stagiile de practică anuale, de licenţă şi master la întreprinderile din industria alimentară.

Beneficiază şi profesorii, care trec reciclarea în aceste întreprinderi, precum şi unii doctoranzi, care efectuează cercetări la comanda agenţilor economici şi tot la ei implementează rezultatele ştiinţifice obţinute. La fel, în urma acestei colaborări fructuoase au de câştigat şi specialiştii din industria alimentară, care îşi împrospătează cunoştinţele prin diferite cursuri la facultate.

Senatorii au constatat cu îngrijorare că majoritatea unităţilor din industria alimentară nu promovează pregătirea continuă a specialiştilor profesiilor de masă, ceea ce influenţează negativ calitatea şi inofensivitatea produselor, punându-se în pericol securitatea alimentară a populaţiei ţării. În acest context s-a propus elaborarea şi transmiterea sugestiile UTM în adresa autorităţilor statului care gestionează domeniul.

Dr. hab, prof. univ. Viorel Bostan, directorul Filierei Anglofone „Computer Science” din cadrul FCIM, a prezentat un raport privind activitatea pe parcursul a 15 ani a subdiviziunii pe care o conduce. Cei 193 de absolvenţi ai filierei activează cu succes în business, firme autohtone cu renume mondial în domeniul TIC. Anul acesta finisează studiile de licenţă 24 de studenţi. Procesul de studii este asigurat de 27 cadre didactice. Introducerea studierii limbii engleze şi la a. II, predarea în limba engleză a 76% din cursuri, şcolile de vară organizate de BEST-Chişinău, participarea la diferite concursuri de creaţie din ţară şi de peste hotare facilitează valorificarea de către studenţi a oportunităţilor oferite de programele de mobilitate academică în instituţiile de învăţământ superior de profil din Cehia, Ungaria, SUA, Irlanda de Nord, România ş.a. ţări. Este îmbucurător faptul că 8 absolvenţi au revenit la filieră şi predau cursuri de specialitate în limba engleză. Graţie finanţării de către UTM, dar şi a unor granturi şi sponsorizări din partea agenţilor economici, a fost consolidată baza material-didactică a filierei.

Totodată, Senatul a anunţat concursul pentru alegerea cadrelor titulare la 12 funcţii vacante din structurile didactice ale UTM, a adoptat un şir de hotărîri privind managementul pregătirii cadrelor ştiinţifice, şi a aprobat un contract privind construcţia şi modul de exploatare a terenului sportiv din campusul universitar Râşcani.

(Visited 4 times, 1 visits today)