Şedinţa Senatului UTM din 24 martie 2015 a demarat cu un eveniment deosebit.

Acad. Ion Bostan, prof. univ., dr. hab., rectorul UTM, a înmânat pentru prima dată certificate instituite de CNAA, prin care se confirmă dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat (post-doctorat) pe o perioadă de 6 ani următoarelor cadre didactice:

CIUPERCĂ Rodion, dr., conf. univ., profilul Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini, specialitatea 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică;

UNGUREANU Dumitru, dr., prof. univ., profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.03. Reţele inginereşti în construcţii;

GUŢUL Vera, dr., conf. univ., profilul Ingineria construcţiilor, specialitatea 211.03. Reţele inginereşti în construcţii;

BUIMISTRU Tatiana, dr., conf. univ., profilul Arhitectură, specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor;

NOVICOVA Liudmila, dr., conf. univ., profilul Economie, business, administrare, specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate.

Prin acelaşi tip de certificat dnei DICUSAR Galina, dr., prof. univ., i s-a confirmat prelungirea pe o perioadă de 6 ani a termenului de abilitare cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat) la profilul Tehnologii în industria alimentară, specialităţile 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală şi 253.05. Procese şi aparate în industria alimentară.

(Visited 6 times, 1 visits today)