Şedinţa Consiliului de Administraţie al UTM din 23 martie 2015

În şedinţa din 23 martie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM a examinat sugestiile prezentate de decanii facultăţilor privind taxele de studii în bază de contract pentru Admiterea-2015. La subiectul discutat, preşedintele Consiliului, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a propus constituirea unui grup de lucru, care va perfecta un proiect de hotărâre în această chestiune şi îl va prezenta Senatului pentru aprobare.

În legătură cu instaurarea timpului favorabil lucrărilor în aer liber, Consiliul de a decis ca până la sărbătorile de Paşti Serviciul gospodăresc în comun cu conducerea facultăţilor şi subdiviziunilor auxiliare vor organiza desfăşurarea lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriilor aferente aflate în gestiune, cu antrenarea în aceste lucrări a personalului scriptic, membrilor organizaţiilor sindicale şi ai autoguvernării studenţeşti.

Consiliul a examinat şi alte chestiuni curente ce ţin de managementul proceselor educaţional şi financiar al UTM.

(Visited 18 times, 1 visits today)