- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 24 martie 2015

  1. Despre activitatea filierei anglofone “Computer Science” și extinderea instruirii în limba engleză din contextul creării Centrului de Excelență TIC. [1]
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de învățământ și organizarea formării continue [2]
  3. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu intreprinderile în contextul asigurării calității formării inițiale și formării continue a specialiștilor [3]
(Visited 4 times, 1 visits today)