1. Despre activitatea filierei anglofone “Computer Science” și extinderea instruirii în limba engleză din contextul creării Centrului de Excelență TIC.
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de învățământ și organizarea formării continue
  3. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu intreprinderile în contextul asigurării calității formării inițiale și formării continue a specialiștilor
(Visited 4 times, 1 visits today)