Congresul are ca sarcini facerea bilanţului activităţii desfăşurate şi trasarea priorităţilor pe viitor şi, alegerea conducerii. Preşedintele nou ales, Dumitru Ivanov a menţionat următoarele:”Am fîcut bilanţul, am trecut în revistă toate reuşitele şi succesele, dar în paralel a fost sonorizat un şir de probleme rămase nesoluţionate, asupra cărora urmează să mai muncim. Cele mai importante din ele sunt crearea condiţiilor adecvate de muncă şi salariul”.

Prin protestele organizate, sindicatele au reuşit în 2014 să atragă atenţia asupra problemelor din domeniul educaţiei şi ştiinţei, iar după negocierile cu autorităţile profesorii au obţinut majorări de salariu. Însă din cauza devalorizării monedei naţionale, toate eforturile sindicatelor au fost practic reduse la zero. Reişind din situaţia actuală sindicatele nu au de gînd să se împace cu situaţia şi au declarat că vor lupta pentru o nouă majorare a salariilor lucrătorilor din sfera învăţămîntului. „Un profesor nu poate veni la lecţii să ofere educaţie de calitate, să se autoinstruiească, dacă este copleşit de o sumedenie de probleme, dacă este preocupat de grijile privind întreţinerea familiei, dacă se gîndeşte cum să supraveţuiască” a menţionat preşedintele Ivanov.

Congresul a ales Consiliul General, în componenţa căruia a fost vice-preşedinte a fost propus Anatol Alexei, preşedintele Comitetului sindical studenţesc al Universităţii Tehnice a Moldovei. Dlui va prezenta interesele tineretului studios din instituţiile de învăţămînt superior.

În cadrul congresului participanţii au adoptat o Declaraţie în care au fost incluse mai multe revendicări ce ţin de ameliorarea situaţiei din domeniul educaţiei şi ştiinţei.

DECLARAŢIA

adoptată de delegaţii Congresului VI a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din RM pe 05.03.2015

„Noi, delegaţii Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova, reprezentanţi ai celor cca 120000 membri de sindicat – angajaţi din învăţământ, ştiinţă şi din rândurile tineretului studios,

conştientizând importanţa misiunii Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei – contribuirea la apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor săi: dreptul la muncă, la studii, la protecţia socială-economică etc,

recunoscând importanţa primordială a reformării sistemului educaţional, dezvoltării unui mediu propice pentru activităţile de cercetare – dezvoltare, implicare directă a tinerilor şi a altor actori de imediată tangenţă în dezvoltarea durabilă a ţării,

exprimând îngrijorarea privind diminuarea veniturilor angajaţilor cauzate de creşterea galopantă a inflaţiei, preţurilor de larg consum, deprecierea catastrofală a monedei naţionale, fapte care practic au anihilat majorările salariale din 2014,

având certitudinea că numai printr-un dialog social constructiv cu partenerii vom asigura stabilitatea în colective şi un trai decent membrilor de sindicat,

ne asumăm responsabilitatea şi înaintăm următoarele revendicări:

  1. Neadmiterea elaborării unui nou Cod al muncii.
  2. Finanţarea adecvată a sferelor educaţiei şi ştiinţei, racordând cheltuielile la necesităţile instituţiilor.
  3. Elaborarea unui sistem echitabil de salarizare a cadrelor didactice şi ştiinţifice, bazat pe calitate, performanţe, norme de muncă.
  4. Majorarea substanţială a salariilor pentru personalul non-didactic salarizat în baza RTU, astfel încât categoria I să fie egală cu cuantumul minimului de existenţă.
  5. Majorarea cuantumului bursei de studii cu 100%.
  6. Ratificarea Convenţiei nr.102 a OIM privind normele minime de securitate socială.
  7. Armonizarea la cerinţele actuale ale legislaţiei în domeniul tineretului.
  8. Extinderea pe deplin şi în mod egal a facilităţilor sociale pentru tinerii specialişti, indiferent de destinaţie teritorială, conform repartizării Ministerului Educaţiei.

Pentru realizarea acestor deziderate vom promova în cadrul parteneriatului politica de solidarizare şi transparenţă întru identificarea unor soluţii coerente în vederea asigurării unui nivel decent de viaţă.

Noi, delegaţii Congresului VI al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, pledăm pentru stabilirea păcii sociale în colective, pentru apărarea eficientă a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat. Mizăm pe susţinerea structurilor statale şi a organizaţiilor internaţionale.

Pledăm pentru promovarea aspiraţiilor de integrare europeană, spre binele tuturor angajaţilor din învăţământ şi ştiinţă.

Prezenta Declaraţie va fi expediată Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.”

Preşedintele Comitetului sindical colaboratori al UTM,

Ion Pocaznoi, conf.dr.

(Visited 30 times, 1 visits today)