În şedinţa din 16 martie 2015 Consiliul de Administraţie al UTM a examinat informaţiile prezentate de decanii facultăţilor privind rezultatele sesiunii de iarnă.

A fost lansată o serie de propuneri şi recomandări menite să asigure un învăţământ ingineresc de calitate, racordat la cerinţele pieţei muncii: la şedinţele consiliilor facultăţilor urmează să fie examinată reuşita studenţilor prin prisma sporirii responsabilităţii cadrelor didactice pentru rezultatul final; să fie intensificat lucrul individual cu studenţii care au rezerve nevalorificate la învăţătură; să se atragă o atenţie deosebită selectării absolvenţilor talentaţi, cu perspectiva de a-i încadra la catedre şi în cercetare prin studii de doctorat.

Preşedintele Consiliului, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, l-a prezentat pe dl Gheorghe Cebanu, dr. hab., prof. univ., desemnat recent în funcţia de şef al Departamentului de informare, orientare profesională şi formare a contingentului de studenţi al UTM (anterior – prodecan al Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică). În continuare, dl Gheorghe Ciobanu a prezentat informaţia privind activităţile de informare a liceenilor, elevilor din colegii şi şcoli medii din RM şi perspectivele admiterii la studii la UTM.

În urma unui schimb de opinii, planul de acţiuni propus a fost completat şi aprobat. Acesta include, între altele, vizite în UTA Gagauz-Yeri şi în raioanele din stânga Nistrului pentru a informa vorbitorii de limba rusă-cetăţeni ai RM despre posibilităţile de admitere la UTM. Profesorii UTM vor acorda consultaţii gratuite absolvenţilor de liceu la matematică, fizică, chimie şi desen în fiecare sâmbătă din lunile martie-mai. Pentru viitorii studenţi la arhitectură în luna iunie se vor organiza cursuri consultative la desen. Grupe din profesori şi studenţi din anul terminal vor merge în liceele din republică şi vor promova facultăţile şi specialităţile UTM; în perioada vacanţei de Paşti membrii activului studenţesc sindical vor fi delegaţi în liceele pe care le-au absolvit, unde vor duce mesaje clare despre studiile la UTM; perspectivele absolvenţilor de angajare în câmpul muncii, oportunităţile studiilor de master şi doctorat. În mod tradiţional, începând cu luna aprilie, la facultăţi vor fi organizate Zilele Uşilor Deschise, concursuri, olimpiade la disciplinele şcolare, expoziţii.

Consiliul a examinat şi un şir de chestiuni curente privind administrarea UTM.

(Visited 3 times, 1 visits today)