În şedinţa lărgită din 5 martie 2015 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) al AŞM a examinat probleme privind anunţarea apelurilor de concurs pentru proiecte europene comune de cercetare în domeniul apelor şi privind aprobarea rezultatelor Concursului proiectelor de cercetare pentru mobilitate între AŞM şi CNC din Italia; rezultatele Concursului pentru decernarea Premiilor AŞM, Premiului „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale savanţilor din diasporă” şi Premiului „Pârghia lui Arhimede-2014”; a înmânat certificatele de acreditare unor institute de cercetare.

În cadrul şedinţei CSŞDT, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, a înmânat Medalia „Dimitrie Cantemir” dr. hab., prof. univ. Valerian Dorogan, prorector pentru cercetare ştiinţifică al UTM, pentru rezultate marcante în activitatea de cercetare ştiinţifică, pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi cu ocazia aniversării a 60-a din ziua naşterii.

În cadrul aceleiaşi şedinţe un mesaj de felicitare din partea membrilor CSŞDT şi comunităţii ştiinţifice, a fost adresat şi preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, care zilele acestea şi-a sărbătorit ziua de naştere.Sexagenarul Valerian Dorogan

(Visited 13 times, 1 visits today)