Estimând rezultatele cercetărilor ştiinţifice din ultimii ani, Academia de Ştiinţe a Moldovei a selectat 100 de produse ştiinţifice cu potenţial de implementare în serie întru impulsionarea dezvoltării social-economice a RM.

În topul celor mai buni cercetători au intrat şi reprezentanţii UTM, cu 12 rezultate selectate, fiind depăşiţi doar de cercetătorii de la Institutul de Chimie, USMF „N. Testemiţanu” şi Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, reprezentaţi în clasament cu câte 13, 14 şi respectiv 15 rezultate.

Propunerile UTM de transfer tehnologic selectate sunt următoarele:

  • „Microhidrocentrală cu rotor hidrodinamic modular modificat”;
  • „Turbină eoliana cu ax orizontal”;
  • „Sistem hibrid eolian-solar”;
  • „Instalaţie fotovoltaică cu orientare automată la soare”;

„Sistem de iluminare a căminelor studenţeşti în baza diodelor superluminiscente”; „Complex fizoterapeutic multifuncţional”; „Mamograf digital mobil instalat pe caroseria automobilului IVECO DAILY 35C12”; „Dispozitiv complex de înregistrare şi prelucrare a semnalelor activităţii cardiace”; „Dispozitiv de iradiere a ţesuturilor vii Biofoton”; „Generator termic – convertizor electromecanic al energiei mecanice direct în energie termică”; „Pompă de căldură cu potenţial redus al solului şi radiaţiei solare”, „Uscătorie în bază de pelete pentru fructe şi legume”.

(Visited 8 times, 1 visits today)