Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific în termen de 2 luni de la publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova vor depune cererea de înscriere la Secretarul Ştiinţific al Senatului UTM cu următoarele anexe:

  1. CV-ul;
  2. Copii ale diplomelor de grad şi titlu ştiinţific deţinute;
  3. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;
  4. Numărul de doctoranzi îndrumaţi şi a celor care au obţinut grade ştiinţifice;
  5. Certificat ce confirmă dreptul de conducere a doctoranzilor conferit de CNAA;
  6. Fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  7. Copia carnetului de muncă;
  8. Scurt referat privitor la dezvoltarea cercetării universitare în domeniul ingineresc.

Rector UTM, Academician

Ion BOSTAN

(Visited 2 times, 1 visits today)