ord_republicCu prilejul împlinirii a 50 de ani de la fondare, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1357-VII din 22 octombrie 2014), în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate didactico-ştiinţifică prodigioasă, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost decorată cu cea mai înaltă distincţie de stat – „Ordinul Republicii”.

Distincţia a fost înmânată pe 24 octombrie 2014 în cadrul adunării festive „50 de ani ai UTM”, desfăşurată la Palatul Naţional „Nicolae Sulac” din Chişinău, de către Ion Păduraru, secretar general al Aparatului Preşedintelui RM.
Ordinul Republicii

(Visited 8 times, 1 visits today)