Causan Corina – examinarea tezei de doctor

Se anunţă Joi, 12 februarie 2015, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei CAUSAN Corina, pe tema: „STIMULAREA  SOCIAL-ECONOMICĂ  A  ACTIVITĂȚII  DE  MUNCĂ  A  TINERETULUI RURAL„, la specialitatea 521.01 – Teorie economică. Politici economice.

Conducător ştiinţific: COJUHARI Andrei, doctor habilitat în economie, prof. universitar.

Secretar științific: CRUCERESCU Cornelia, dr.conf.univ. (tel: +373 22 567859)

(Visited 11 times, 1 visits today)