- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 27 ianuarie 2015

  1. Analiza activității de cercetare știinfifice în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM [1]
  2. Cu privire la activitatea Școli Doctorale de Inginerie [2]
  3. Cu privire la aprobarea temelor tezelor de doctor și a conducătorilor/consultanților științifici de doctorat și doctoranzilor anului I [3]
  4. Cu privire la decernarea premiilor Senatutui UTM, anul calendaristic 2014 [4]
  5. Cu privire la decernarea premillor Senatului UTM pe anul universitar 2013-2014 pentru munca didactică [5]
  6. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul calendaristic 2014 în domeniul “Cel mai bun student al anului universitar 2013-2014” [6]
(Visited 4 times, 1 visits today)