Hotărârile Senatului UTM din 27 ianuarie 2015

  1. Analiza activității de cercetare știinfifice în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM
  2. Cu privire la activitatea Școli Doctorale de Inginerie
  3. Cu privire la aprobarea temelor tezelor de doctor și a conducătorilor/consultanților științifici de doctorat și doctoranzilor anului I
  4. Cu privire la decernarea premiilor Senatutui UTM, anul calendaristic 2014
  5. Cu privire la decernarea premillor Senatului UTM pe anul universitar 2013-2014 pentru munca didactică
  6. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul calendaristic 2014 în domeniul “Cel mai bun student al anului universitar 2013-2014”
(Visited 9 times, 1 visits today)