Ojegov Alexandr – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: OJEGOV Alexandr

Conducători ştiinţifici: prof. univ., dr. hab. TOPALĂ Pavel, prof. univ., dr. hab. STOICEV Petru

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.242.02-05

Tema tezei: „OBŢINEREA PELICULELOR SUBŢIRI DE OXIZI PE SUPRAFEŢELE METALICE ALE ALIAJELOR DE FIER, CUPRU, ALUMINIU ŞI TITAN, CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS”

Specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Data: 23 ianuarie 2015, Ora 14.00

Local: Chişinău, str. Studenţilor 9, blocul de studii nr. 6, aud. 415

Vezi rezumatul tezei

(Visited 26 times, 1 visits today)