- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 27 mai 2014

  1. Formarea continuă şi relaţiile de parteneriat cu întreprinderile în condiţiile autonomiei financiar [1]e
  2. Măsuri privind stimularea finalizării şi susţinerii tezei de doctorat [2]
  3. CENIOP: orientarea profesională, relații cu întreprinderile și angajarea absolvenților în câmpul muncii [3]