Hotărârile Senatului UTM din 27 mai 2014

  1. Formarea continuă şi relaţiile de parteneriat cu întreprinderile în condiţiile autonomiei financiare
  2. Măsuri privind stimularea finalizării şi susţinerii tezei de doctorat
  3. CENIOP: orientarea profesională, relații cu întreprinderile și angajarea absolvenților în câmpul muncii
(Visited 7 times, 1 visits today)