1. Formarea continuă şi relaţiile de parteneriat cu întreprinderile în condiţiile autonomiei financiare
  2. Măsuri privind stimularea finalizării şi susţinerii tezei de doctorat
  3. CENIOP: orientarea profesională, relații cu întreprinderile și angajarea absolvenților în câmpul muncii
(Visited 1 times, 1 visits today)