1. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ a cursurilor de formare continuă a cadrelor muncitoreşti  în domeniul „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
  2. Cu privire la evaluarea internă a programelor de studii superioare de master, ciclul II  și înlăturarea lacunelor depistate.
(Visited 2 times, 1 visits today)