- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 28 ianuarie 2014

  1. Cu privire la distribuirea turbinelor Eoliene fabricate la UTM. [1]
  2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul calendaristic 2013. [2]
  3. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrelor de cercetare ale UTM în anul 2013. [3]
  4. Cu privire la aprobarea temelor tezelor de doctor şi a conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici de doctorat ai doctoranzilor anului I [4].
  5. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ si programelor de formare continua a personalului din infrastructura calităţii. [5]
(Visited 8 times, 1 visits today)