Hotărârile Senatului UTM din 28 ianuarie 2014

  1. Cu privire la distribuirea turbinelor Eoliene fabricate la UTM.
  2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul calendaristic 2013.
  3. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Centrelor de cercetare ale UTM în anul 2013.
  4. Cu privire la aprobarea temelor tezelor de doctor şi a conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici de doctorat ai doctoranzilor anului I.
  5. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ si programelor de formare continua a personalului din infrastructura calităţii.
(Visited 8 times, 1 visits today)