Hotărârile Senatului UTM din 24 septembrie 2013

  1. Cu privire la Admiterea 2013, totaluri şi sarcini de perspectivă.
  2. Cu privire la Regulamentul privind salarizarea personalului din Universitatea Tehnică a Moldovei în condiţii de autonomie financiară.