Hotărârile Senatului UTM din 30 aprilie 2013

  1. Raportul de activitate a decanului facultăţii Urbanism şi Arhitectură pentru perioada mai  2008 – aprilie 2013.
  2. Realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectului 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR.