- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 02 aprilie 2013

  1. Participarea studenţilor în realizarea misiunii universitare: studii, cercetare, guvernare, viaţa studenţească. [1]
  2. Cu privire la crearea Centrului de Formare Continuă şi Cercetare „Siguranţa Rutieră”. [2]
  3. Cu privire la Raportul de activitate al şefului de catedră Tehnologia produselor alimentare pe perioada de activitate 2007-2012. [1]
(Visited 1 times, 1 visits today)