1. Participarea studenţilor în realizarea misiunii universitare: studii, cercetare, guvernare, viaţa studenţească.
  2. Cu privire la crearea Centrului de Formare Continuă şi Cercetare „Siguranţa Rutieră”.
  3. Cu privire la Raportul de activitate al şefului de catedră Tehnologia produselor alimentare pe perioada de activitate 2007-2012.
(Visited 3 times, 1 visits today)