- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 29 ianuarie 2013

  1. Cu privire la aprobarea temelor tezelor de doctor şi a conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici de doctorat ai doctoranzilor anului I. [1]
  2. Participarea catedrelor UTM în proiecte internaţionale de cercetare (perioada 2006-2012). [2]
  3. Cu privire la aprobarea planului de învăţământ pentru instruirea extracurriculară a studenţilor/absolvenţilor UTM specialităţii „Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice” la cursurile de formare continuă în domeniul “Arta şi etica culinară”. [3]
  4. Securitatea muncii la UTM: Starea actuală şi măsuri de îmbunătăţire. [4]
  5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul calendaristic 2012 în domeniile: “Laureat al anului 2012 în domeniul de cercetare”, “Laureat al anului 2012 în domeniul creativităţii tehnice”, “Cel mai bun doctorand al anului 2011-2012”, “Cel mai bun conducător de grupă academică al anului 2011-2012”, “Cel mai bun student în domeniul creativităţii studenţilor 2011-2012”. [5]
(Visited 2 times, 1 visits today)