Hotărârile Senatului UTM din 30 octombrie 2012

  1. Totalurile activităţii de studii în anul universitar 2011/2012 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
  2. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ şi organizarea cursurilor de formare continuă la FIU.
  3. Cu privire la rezultatele activităţii comisiei Senatului „Calitatea alimentaţiei studenţilor şi angajaţilor UTM”.
(Visited 6 times, 1 visits today)