- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 29 mai 2012

  1. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ şi programelor de formare continuă a cadrelor didactice în cadrul Proiectului CONSEPT. [1]
  2. Cu privire la ”Rezultatele activităţilor de formare continuă la Facultatea Urbanism şi Arhitectură în a.u.2011/2012 şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile”. [2]
  3. Cu privire la pregătirea cadrelor inginereşti în domeniul Ingineriei Biomedicale. Realizări şi perspective. [3]
  4. Cu privire la activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM. [4]
(Visited 4 times, 1 visits today)