Hotărârile Senatului UTM din 29 mai 2012

  1. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ şi programelor de formare continuă a cadrelor didactice în cadrul Proiectului CONSEPT.
  2. Cu privire la ”Rezultatele activităţilor de formare continuă la Facultatea Urbanism şi Arhitectură în a.u.2011/2012 şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile”.
  3. Cu privire la pregătirea cadrelor inginereşti în domeniul Ingineriei Biomedicale. Realizări şi perspective.
  4. Cu privire la activitatea Şcolii Doctorale de Inginerie UTM.
(Visited 7 times, 1 visits today)