Hotărârile Senatului UTM din 03 aprilie 2012

  1. Cu privire la desfăşurarea proiectului 511322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR.
  2. Cu privire la aprobarea planului de învăţământ şi a curriculumului pentru formarea continuă a cadrelor didactice din ciclurile gimnazial şi liceal la modulul „Fizica şi didactica Fizicii şi Astronomiei”.
(Visited 11 times, 1 visits today)