- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 28 februarie 2012

  1. Privind activitatea financiară a U.T.M. în anul 2011. [1]
  2. Activitatea îndrumătorilor de grupe academice la facultăţile IMCM şi IMT şi măsuri de ameliorare a educaţiei tineretului. [2]
  3. Cu privire la organizarea concursului „Creativitatea tehnică a studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg- 2012”. [3]
  4. Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a studenţilor Facultăţii de Energetică şi Facultăţii de Cadastru, Geodezie şi Construcţii. [4]
  5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru executarea şi susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă. [5]