1. Privind activitatea financiară a U.T.M. în anul 2011.
  2. Activitatea îndrumătorilor de grupe academice la facultăţile IMCM şi IMT şi măsuri de ameliorare a educaţiei tineretului.
  3. Cu privire la organizarea concursului „Creativitatea tehnică a studenţilor UTM Maşina Robe Goldberg- 2012”.
  4. Organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică a studenţilor Facultăţii de Energetică şi Facultăţii de Cadastru, Geodezie şi Construcţii.
  5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru executarea şi susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă.
(Visited 3 times, 1 visits today)