1. Totalurile activităţii de cercetare ştiinţifică în a. 2011 şi sarcinile pe a.2012.
  2. Cu privire la evaluarea Programului de studii 444.3 Informatică Aplicată.
  3. Cu privire la autoevaluarea Programului de Studii la specialitatea „Tehnologii Informaţionale”, ciclul 1 și 2, FCIM.
  4. Cu privire la încălcarea normelor Codul de Etică şi Conduită Universitară al Universităţii Tehnice a Moldovei de către prof. univ., şef catedră PATPC, Andrei LUPAŞCO.
  5. Cu privire la optimizarea structurii Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară.
  6. Cu privire la aprobarea planului de învăţământ pentru studiile de recalificare profesională la specializarea „Ingineria sistemelor de alimentare centralizată cu căldură” la solicitările S.A. TERMOCOM.
  7. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul universitar 2010-2011.