1. Despre îndeplinirea Hotărârilor adoptate de Senat în perioada septembrie 2009 – iunie 2010.
  2. Totalurile activităţii de studii în anul universitar 2010/2011 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
  3. Raportul prim-prorectorului Petru Todos.